Σαριγκόλης Βασίλειος - 2 Dan

- Πρωταθλητής Ευρώπης (Σλοβενία - 2013)

- Τέσσερις (4) φορές Πρωταθλητής Ελλάδος (2007, 2008, 2010, 2013).

- Τρείς (3) φορές Κυπελλούχος Ελλάδος (2009, 2010, 2011).

- Πρώτη θέση στο Διεθνές Οpen «Φίλιππος - Αλέξανδρος» (Θεσσαλονίκη - 2011).

- Τρίτη θέση στο «King of TAEKWONDO» (Θεσσαλονίκη - 2013).