Διακρίσεις

Παρακάτω ακολουθούν οι διακρίσεις των αθλητών του συλλόγου μας.

Τσαταλμπασίδου Ελένη

 

Παγκόσμια Πρωταθλήτρια - 3 Dan

Σαριγκόλης Βασίλειος

 

Πρωταθλητής Ευρώπης - 2 Dan

Γηρούση Φωτεινή

 

Πρωταθλήτρια Ελλάδος - 4 Dan

Κασκαβαλόπουλος Ευστράτιος

 

Πρωταθλήτρια Ελλάδος - 2 Dan

Καραγιάννης Χρήστος

 

Πρωταθλητής Ελλάδος - 2 Dan

Κούτλας Άγγελος

 

Κυπελλούχος Ελλάδος - 2 Dan

Χρυσοβέργης Παύλος

 

Πρωταθλητής Ελλάδος - 1 Dan

Χατζηβαμβάκης Γεώργιος

 

Πρωταθλητής Ελλάδος - 2 Dan

Παπανούσης Ραφαήλ

 

Κυπελλούχος Ελλάδος - 1 Dan

Καραγιάννη Παναγιώτα

 

Κυπελλούχος Ελλάδος - 1 Dan

Ζόγκα Ελένη

 

Πρωταθλήτρια Ελλάδος - 1 Dan

Γρηγοριάδης Χρήστος
Κυπελλούχος Ελλάδος - 1 Dan